top of page

Projekt Ukryte, odkryte - błąd pamięci
Lekcja historyczno-goegraficzna

Podczas warsztatów przeprowadzonych w liceum w Szydłowcu Patrycja opowiedziała o Ludwiku Młokosiewiczu i jego związku z Ziemią Szydłowiecką.

 

Najpierw wspomniała o Omięcinie, wsi na krańcu powiatu szydłowieckiego, miejscu ważnym dla naszego bohatera. Jak pisał w swoim pamiętniku, spędzał tam letnie miesiące wakacji w majątku rodziców, rozwijając swoją pasję botaniczną.

 

Następnie zabrała młodzież w podróż do Gruzji, w której Ludwik spędził większą część swojego życia. Przedstawiła jego największe osiągnięcia zarysowując tło kolejnych działań, których inspirację stanowiło jedno z jego odkryć botanicznych Peonia mlokosewitschii

 

Projekt został dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2020.

bottom of page