top of page

Czytelnia

Chodubski.png

Chodubski Andrzej

Ludwik Młokosiewicz – pionier badań flory i fauny Kaukazu

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 1982, 27/2, s. 421–428.

Gil.jpg

Gil Wojciech

Ludwik Młokosiewicz – polski badacz na Kaukazie

Sylwan 2013, s. 158–160.

Daszkiewicz.jpg

Daszkiewicz Piotr

Paryskie ślady przyrodniczych badań Kaukazu Ludwika Młokosiewicza (1831–1909)
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, 64/3, s. 75–79.

bottom of page