top of page

Projekt Narodowego Centrum Kultury
Kultura: Interwencje. Edycja 2023

Ludwik Młokosiewicz
- biografia powidoczna

2023_NCK_dofinans_interwencje_RGB.jpg

Głównym celem projektu „Ludwik Młokosiewicz - biografia powidoczna” było włączenie mieszkańców wsi Omięcin w działania na rzecz ochrony i popularyzacji lokalnego dziedzictwa.

Inspiracją do realizacji tego zadania była postać patrona naszej fundacji, Ludwika Młokosiewicza, wybitnego badacza przyrody Kaukazu, żyjącego w latach 1831-1909, który młodość spędził w Polsce, gdzie szczególnie ukochał majątek swojego ojca w Omięcinie pod Szydłowcem, w którym spędzał wakacyjne miesiące i gdzie narodziła się jego pasja przyrodnicza. 

Nasz projekt zakładał dostrzeżenie „powidoków" obecności Ludwika w Omięcinie, w którym jeszcze do lat 70 XX w. stał pałac Młokosiewiczów, w którym po wojnie mieściła się szkoła.

Podczas gromadzenia materiałów dotyczących Ludwika Młokosiewicza natrafiłyśmy na fragment jego autobiografii, która dotyczy Omięcina. Bardzo nam zależało, żeby ten tekst umieścić na tablicy pamiątkowej, którą stworzyłyśmy w ramach projektu. Na jego podstawie stworzyłyśmy scenariusz do animacji poklatkowej.

„…Odkąd tylko sięgam pamięcią w dzieciństwo, namiętnie lubiłem przyrodę. Warszawa, a ściślej miasta, nie odpowiadały mi. Nie mogłem doczekać się owego szczęśliwego dnia, gdy rodzice moi opuszczali w lecie miasto i zabierali mnie ze sobą na wieś, gdzie było tak dobrze: wspaniałe ogrody, oranżerie, szklarnie, a wokół przepiękne lasy, łąki i jeziora. Pamiętam doskonale jak, mimo bólu ukąszeń, brałem garściami z rozmaitych mrowisk mrówki i przenosiłem do słojów dla obserwacji nad ich życiem. Gotów byłem zrobić wszystko, co możliwe, by czuły się u mnie dobrze. Ale nie tylko mrówki mnie zajmowały. Miałem swój maleńki zwierzyniec, ptaszarnię, były stawy z rybami i własny ogródek kwiatowy. Gdy tylko kończyłem lekcje, najprzyjemniejszym dla mnie odpoczynkiem było zajmowanie się mym przyrodniczym gospodarstwem. Pamiętam, że ten pociąg do przyrody nie był chwilowy, lecz trwał całe lata…”

                                                                                             

                                                                                                     Ludwik Młokosiewicz

Produktami projektu były:

  • dokumentacja filmowa wywiadów przeprowadzonych z mieszkańcami Omięcina, którzy dzielili się z nami wspomnieniami związanymi z budynkiem pałacu Młokosiewiczów (LINK do filmu)

  • warsztaty z animacji poklatkowej przeprowadzone z mieszkańcami Omięcina, do której scenariusz był oparty o autobiografię Młokosiewicza dotyczącą Omięcina (LINK do animacji poklatkowej)

  • pomnik Ludwika Młokosiewicza

bottom of page